Arbejdspladsvurdering KE 17/18


Skema til kortlægning:
Fysisk arbejdsmiljø:
Nævn 1-3 forhold der fungerer godt i dit fysiske arbejdsmiljø:


• Når teknisk udstyr virker.
• Hyggelige, smukke rammer.
• God plads i køkkenet.
• Rent og pænt.
• Lys og luft.
• God mad.
• Beliggenheden.
• Skiftende arbejdsstillinger.
• At man underviser i forskellige fag.
• Hæve-/sænkebord.


Psykisk arbejdsmiljø:
Nævn 1-3 gode forhold i dit psykiske arbejdsmiljø:


• Mange gode, omsorgsfulde kolleger.
• Skønne elever.
• Undervisningsfrihed.
• Tillid til ledelsen og en lydhør ledelse.
• Humor.
• Kursus i psykisk arbejdsmiljø.
• Bagvagt/ansvarshavende.
• Vilje til udvikling.
• Oplevelse af mening i arbejdet.
• Opbakning til kreativitet.
• Dejlig stemning.
• God sparring mellem medarbejdere.
• God åbenhed i forhold til elever og rammer.


Fysisk arbejdsmiljø:
Nævn 1-3 negative forhold i dit fysiske arbejdsmiljø:


• Teknik der ikke virker (smartboards i klasseværelser, lyd, billede i salen)
• Rod – kolleger der ikke rydder op efter sig selv.
• For små lokaler.
• Manglende arbejdsstationer til forberedelse og arbejde med computere.
• Få penge til køb af materialer og andet til uv.
• Kopimaskinen er ofte i stykker.
• Manglende bevægelse?
• Manglende dueslag i klasselokalerne.


Psykisk arbejdsmiljø:
Nævn 1-3 negative forhold i dit psykiske arbejdsmiljø:


• Konstant arbejdspres – fylder og påvirker i vores daglige tale.
• Overvejelser om ”hvor længe kan jeg klare det høje arbejdspres eller talen om det”?
• Kolleger der ikke tager det ansvar de skal.
• Brok.
• Retfærdigheds-/uretfærdighedsfølelse blandt kollegerne.
• Spidsbelastninger.
• Usikkerhed om arbejdstider.
• For lav løn.
• Kolleger.
• Manglende referater fra lærermøder = manglende info.
• Elever med særlige behov.
• Dækning af vikararbejde mm ved sygdom – får dårlig samvittighed over at sige nej.
• Manglende overblik.
• Kolleger der ikke rydder op.
• Fornemmelse af at alle ikke trække lige meget.