Opsummering og Handleplan


APV:
Vi har de seneste to år arbejdet med en dialogisk APV med Team Arbejdsliv, der har
fokuseret på det psykiske arbejdsmiljø på skolen. Vi har dette år udvalgt et
afkrydsningsskema, der dækker bredt ift. arbejdsmiljøvurdering. Derudover har vi
valgt at benytte et skriftligt skema til kortlægning, så man som medarbejder har
mulighed for anonymt at udtrykke sig om både psykiske og fysiske forhold på
arbejdspladsen.


Behandling:
De ansattes noter fra den skriftlige APV er samlet af samarbejdsgruppen, så det
fremgår for alle, hvad der er skrevet om både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på
KE. Alle sætninger er overført ordret.
Spørgeskemaerne er behandlet således, at det i et samlet dokument fremgår, hvor
mange medarbejdere der har svaret hhv. ja/nej til de mange spørgsmål.
De spørgsmål/de områder, hvor der samlet set er svaret 50/50 eller derover, er
noteret af samarbejdsgruppen som OBS-punkter.


Handleplan:
Samarbejdsgruppen har umiddelbart noteret sig, at de områder, vi først og
fremmest skal have fokus på er:
Psykisk: Kollegernes samarbejde, Oplevelse af arbejdspres
Fysisk: Teknik, Rod, Lys
Vi skal i det nye år mødes i samarbejdsgruppen og gå i dybden med besvarelser og
formulere handleplanen.
/AK, KK dec. 2017