En af vores fornemmeste opgaver er at bidrage til elevernes livsoplysning, folkelig oplysning og demokratiske dannelse.

Kastanievej Efterskole lægger vægt på, at eleverne, ud over de obligatoriske fag, også får undervisning i vigtige dannelses- og kulturfag. Kulturfagene er obligatoriske, men er ikke prøvefag.

  • Livsanskuelser
  • Historie
  • Samfundsfag