BLIV ELEV NU

Vejledningen på Kastanievej Efterskole står mål med den vejledning givet af UU. Eleverne skal huske at aflevere deres eksamenspapir fra FP9 til kontoret – senest ved skolestart. I september måned vil alle elever få et foredrag om deres muligheder efter året på Kastanievej Efterskole. Her gennemgås hvilke muligheder og hvilke krav der er på de forskellige ungdomsuddannelser. Dette giver eleverne et mere realistisk billede af deres muligheder.

Familierne får alle udleveret en oversigt over hvordan vi parathedsvurderer – hvor vi vægter både den sociale, den faglige og den personlige vurdering af den unge.

I september får alle eleverne en forhåndsforespørgsel-seddel, hvor de skal udfylde om deres 1. valg efter Kastanievej Efterskole og deres 2. valg, og om hvorvidt de er sikre eller usikre på hver af disse valg. Deres svar bliver brugt til at inddele dem i grupper efter behov for vejledning. Den grønne gruppe er sikre og ved hvad de vil. Den gule gruppe mener de ved hvad de vil, men er lidt usikker. Den røde gruppe er de mest usikre og vil, som udgangspunkt, modtage mest vejledning. Eleverne skal udfylde deres uddannelsesplan på www.minuddannelse.net og endelig vælge uddannelse senest 1. marts på www.optagelse.dk – forældrene skal skrive under med deres NEMID. I uge 3 er der mulighed for at møde elevens kontaktgruppelærer ligesom det er muligt at tale med vejlederen omkring elevens valg af ungdomsuddannelse.

Vejledningen består desuden af fællesorientering om valg af uddannelse, individuelle elevsamtaler og forældrekonsultation i forbindelse med en endelig prioritering af uddannelsesvalg. Sammen med din kontaktgruppelærer, skal du udfylde en udviklingsplan for dine faglige og personlige udviklingsønsker for skoleåret på Kastanievej Efterskole. Din udviklingsplan evalueres løbende.

Som afslutning på vejledningen, skal du, sammen med dine forældre, udfylde din uddannelsesplan på www.optagelse.dk. Uddannelsesplanen danner rammen for dine valg af ungdomsuddannelser. Under hele forløbet, vil du kunne have individuelle samtaler med skolevejlederen.