BLIV ELEV NU

Grundlaget for den i formålet beskrevne proces er engagement, tolerance, ansvar og respekt for medmennesket. Vi ønsker således, at samværet og undervisningen skal foregå i et fordomsfrit miljø, hvor tilliden, samtalen og ordet er de bærende elementer, og hvor der lægges stor vægt på den kreative udfoldelse for at give den enkelte mulighed for at lære sig selv at kende og få øjnene op for menneskers forskelligheder.

Skolen vil ud fra et kristent livssyn på Folkekirkens grund, give unge mennesker praktiske færdigheder, teoretiske kundskaber og social forståelse, for derigennem at forberede dem til at tage voksenlivet og fremtidens udfordringer op, så de får mulighed for at skabe sig en selvstændig og meningsfuld tilværelse.

Formål

Kastanievej Efterskole har til formål at drive efterskole inden for rammerne af de gældende love om de frie kostskoler. At ud fra en højskolepræget undervisning vil vi give eleverne praktiske færdigheder, teoretiske kundskaber og social forståelse. At, skabe en levende skole, hvor undervisningen og samværet svarer til tidens behov og udfordringer.

Det er Kastanievej Efterskoles nærmere formål at

  • fremme elevernes kreative og praktiske kunnen ved at vægte de kreative fag højt
  • skabe samvær og fællesskaber, som bygger på tillid, tryghed og frihed under ansvar
  • fremme elevernes medansvarlighed og livsduelighed

Pædagogisk linje

Gennem oplysning og handling og i samvær med andre, vil vi forberede eleverne til at tage voksenlivet og fremtidens udfordringer op, så eleverne får mulighed for at skabe sig en selvstændig og meningsfuld tilværelse.

For at opfylde formål og pædagogisk linje, vil vi i undervisningen og dagligdagen

  • lægge stor vægt på elevernes kreative udfoldelse mulighed
  • lægge stor vægt på, at give den enkelte elev mulighed for at lære sig selv at kende
  • lægge stor vægt på, at eleverne får øjnene op for menneskets forskellighed
  • lægge stor vægt på at storbyens muligheder inddrages i undervisningen 

Da vi ønsker at være en levende skole, som svarer til tidens behov, vælges hvert år det eller de indsatsområder, som kan fremme den samlede skoleudvikling på skolen.

Hovedsigte

Skolens hovedsigte er, at eleverne udvikler sig socialt, fagligt og personligt, og at eleverne tager herfra med en højere grad af selvstændighed og livsduelighed. Skolens hovedsigte er, at eleverne oplever og forstår forskellighederne mennesker imellem, og at de lærer at drage omsorg for sig selv og andre. Skolen sigter desuden mod at forberede eleverne til at deltage aktivt i et demokratisk samfund. Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse er således nøgleordene i efterskoleopholdet.