BLIV ELEV NU
Jens Troelsgaard Jensen
Historie, matematik & valgfag
Nanna Schultz Nielsen
Sekretær & forretningsfører
Annkarina Kellberg
Keramik, dansk & valgfag
Kaare Nielsen
Matematik, billedkunst & valgfag
Else Ruby
Køkkenleder
Gerd Weis
Pedel
Kristian Sejerskilde Andersen
Musik, engelsk, samfundsfag, fællessang & valgfag
Klaus Schultz
Pedelmedhjælper
Rikke Frandsen
Dansk, engelsk & fællessang
Julie Reuter
Dansk, engelsk, valgfag & fællesfag
Signe Yde Knudsen
Dansk, livsanskuelser, fællesfag & valgfag
Karen Toftlund Krog
Forstander & fransk
Gerda Odgaard
Dansk, musik, fællessang & valgfag
Trine Christensen
Foto, engelsk & valgfag
Shirley Kargaard
Køkken & støttelærer i dansk og matematik
Signe Hentrich
Tilkaldevikar
Lasse Torp
Foto, valgfag, PR
Jacob Riewe
Teater & Performance, engelsk, valgfag
William Sikker Kongshaug
Årspraktikant
Asbjørn Auring Grimm
Gastronomi og køkkenlærer
Cecilie Scoppa
Køkkenlærer