BLIV ELEV NU

Ligesom et hjem har uskrevne regler, ønsker vi ikke på forhånd at lave en lang liste over alt det eleverne må og ikke må. Vi vil gerne møde vore elever med den tillid der bygger på at et ord er et ord. 

Vi forventer at eleverne møder os med den samme indstilling. For at alle skal få et så udbytterigt år som muligt, har vi formuleret et par sætninger omkring, hvad vi forventer af dig som elev på skolen.

Skolens regler er også gældende på vej til og fra skole og når man i øvrigt er under skolens ansvar.

  • Du skal vise hensyn til andre, deltage i undervisningen og skolens fællesskab.
  • Du skal være på din gang kl. 22.00 og på dit eget værelse kl. 22.30, hvorefter der skal være ro, når læreren går rundt og siger godnat.
  • Det er ikke tilladt at drenge og piger sover sammen eller at der dyrkes sex på skolen.
  • Du må ikke deltage i hærværk, tyveri eller anden ulovlig opførsel.
  • Du må ikke besidde, indtage eller være påvirket af nogen form for alkohol, narkotika, hash eller andre euforiserende stoffer, på eller udenfor skolen.
  • Overtrædelse af skolens regler er et alvorligt tillidsbrud.
  • Overtrædelse kan medføre, at eleven bortvises fra skolen. Bortvisningen er endelig og medfører, at eleven ikke kan færdes på skolen i løbet af det resterende skoleår.
  • Bortvisningen effektueres efter direkte kontakt med forældrene, også når skolen er på rejse.

Ovenstående skal skrives, så ingen er i tvivl om reglerne. Men alle skal vide, at vi på skolen vil gøre vort bedste for, at vi får et godt år sammen.