BLIV ELEV NU

Ligesom et hjem har uskrevne regler, ønsker vi ikke på forhånd at lave en lang liste over alt det eleverne må og ikke må. Vi vil gerne møde vores elever med den tillid, der bygger på, at et ord er et ord. Vi forventer, at eleverne møder os med den samme indstilling.

Skolens regler er også gældende på vej til og fra skole, og når man i øvrigt er under skolens ansvar.
1. Du skal deltage i undervisningen, arrangementerne, måltiderne og skolens fællesskab.
2. Du skal vœre på din gang kl. 22.00 og på dit eget værelse
kl. 22.30, hvorefter der skal vœre ro, når læreren går rundt og siger godnat.
3. Du må ikke ryge eller indtage nikotinprodukter.
4. Det er ikke tilladt at dyrke sex på skolen.
5. Du må ikke hverken købe, besidde, indtage eller være påvirket af nogen form for alkohol, narkotika, hash eller andre euforiserende stoffer, på eller uden for skolen.
6. Du må ikke deltage i mobning, hærværk, tyveri eller anden ulovlig opførsel.

Overtrædelse af skolens regler er et alvorligt tillidsbrud.
Overtrædelse kan medføre, at eleven bortvises og evt. må udmeldes fra skolen.
Bortvisning kan effektueres efter direkte kontakt med forældrene, også når skolen er på rejse. Vær opmærksom på, at gebyret for afbrudt ophold, uanset årsag, påhviler forældrene.
Ovenstående skrives, så ingen er i tvivl om skolens regler. Men når dette er sagt, skal alle vide, at vi på skolen vil gøre hvad vi kan for at fastholde eleverne.