BLIV ELEV NU

Kastanievej Efterskole har en lang tradition for at inkludere elever med særlige behov og udfordringer. Det er en kerneværdi for os at tage socialt ansvar, så alle elever - uanset baggrund, forudsætninger og kompetencer - får mulighed for at udvikle sig socialt, fagligt, personligt og kreativt på efterskolen.

Vores mål er, at eleverne i samspillet med andre opnår en højere grad af selvstændighed, følelse af selvværd og livsduelighed, så de bliver i stand til at tage vare på sig selv og tage ansvar for deres fremtidige liv.

Elever med særlige behov

Vi tilbyder elever med diagnoser som f.eks. Aspergers Syndrom, ADHD, ADD, OCD mv., at de på lige vilkår med andre elever, indgår i fællesskabet på Kastanievej Efterskole. Den enkelte elev bliver mødt og anerkendt på sit eget niveau og ud fra det givne potentiale. Der sikres støtte og etablering af det nødvendige overblik og strukturer. Vi tilbyder coachforløb og strukturerede samtaleforløb, som varetages af lærere med inklusionsuddannelse og erfaring på området.

Inklusion & specialundervisning

Myndighederne skelner mellem specialundervisning og inklusion. Behov for faglig specialundervisning anerkendes, når det ugentlige støttebehov er over 9 ugentlige timer, og behov for støtte til inklusion anerkendes, når behovet er mindre. Vi vil gerne sikre, at stat og kommune giver den rette støtte, og vi hjælper gerne i processen ift. indhentning af dokumentation, der skal ligge til grund herfor. Er der tale om behov for inklusion, skal vi have en aktuel skoleudtalelse og evt. andre dokumenter, der underbygger dette. Er der tale om specialundervisning eller begge dele, skal vi have en aktuel skoleudtalelse, PPR-udtalelse, udredningspapirer mm.

Handleplaner

Vi udarbejder en handleplan ved årets start, som underskrives af forældre og forstander.

Samarbejde med kommune

Kastanievej Efterskole indgår samarbejde med de enkelte kommuner om at varetage den støtte, som er vurderet nødvendig af kommunen. Vi deltager i netværksmøder og har løbende kommunikation med kontaktpersoner, eksempelvis socialrådgivere, familierådgivere el. mentorer.