BLIV ELEV NU

Formål med vejledningen på KE

Vejledningen på Kastanievej efterskole, der tager udgangspunkt i Efterskoleforeningens Vejledningssyn,

er integreret i skolens hverdag og et bærende element i skolens kerneydelse.

Formålet er, at alle vore elever skal støttes og udfordres i deres valg af uddannelse.  Igennem forskellige vejledningsaktiviteter og samtaler tilstræber vi, at vore elever dannes og uddannes til at kunne for holde sig til og træffe reflekterede valg for fremtiden.

Vejledningen foregår i et samspil mellem elever, lærere og forældre, hvor vi i samarbejde skal bevidstgøre eleverne om forhold af betydning for deres uddannelsesvalg, således at de får et større perspektiv på deres tilværelse og deres egne muligheder. De skal finde ud af, hvad deres styrker er, hvad der motiverer og engagere dem og hvilke værdier, der er vigtige for dem. Denne selvforståelse skal kobles sammen med elevernes valg af uddannelse og deres ønsker for sig selv i fremtiden.

Vejledningen foregår på flere planer. Det formelle plan, hvor vi tilrettelægger vejledningsaktiviteter såsom; gruppesamtaler, brobygning, OSO-opgaven, uddannelsesbesøg, uddannelsesmesse osv. Det uformelle plan, hvor vejledningen foregår som en integreret del af dagligdagen i efterskolens frie rum, hvor alle lærere, i undervisningen, fællesfag, i kontaktgruppesammenhænge og på godnat-runden tager del i vejledningen igennem temaer, projekter, opgaver, formidling og snakke med eleverne.

Se indholdsplan vejledning KE her: