BLIV ELEV NU

Formålet med skolens rusmiddelpolitik er at undgå indtagelse og omgang med rusmidler – herunder alkohol, hash og euforiserende stoffer af enhver art, således at vi sikrer elevernes trivsel og et trygt lærings- og kostskolemiljø.

Det er ikke tilladt at være påvirket af rusmidler på skolen.

Indtagelse af euforiserende stoffer er ikke tilladt i Danmark, selvom den enkelte misbruger ikke retsforfølges, så længe der er tale om stof til eget forbrug. Omgang med euforiserende stoffer er et brud på lovgivningen, og kan dermed resultere i bortvisning og politianmeldelse.

Eleverne orienteres om skolens regler, og de forklares/argumenteres gentagne gange og i forskellige sammenhænge. Eleverne inddrages i – og arbejder med misbrugsproblematikker. Forældrene inddrages i et forpligtende samarbejde, hvor skolen kontaktes i tilfælde af, at forældrene hører om rusmidler på skolen.

Alle ansatte er bekendt med Komiteen for Sundhedsoplysnings ”Hash-samtalen” – om unge og hashrygning og agerer ud fra denne.

Alle ansatte er forpligtede til at handle på eventuel mistanke om omgang med rusmidler.

Aftenlærernes opgave er også at tage en runde i nærområdet, hvis der er mistanke om omgang med rusmidler her. I særlige situationer foretages natterunde.

Alle ansatte, forældre og elever anser det for vigtigt, at der tages afstand fra omgang med rusmidler i skoleregi, og at der fastholdes en skolekultur, hvor alle trives, er trygge og mentalt tilstede.

Hjemmet kontaktes, hvis der er tale om påvist misbrug, men også ved mistanke om misbrug. Hvis der konstateres misbrug, gennemføres en trepartssamtale mellem skolen, eleven og hjemmet. Forhandlingen vil afgøre, om skoleopholdet kan fortsætte og under hvilke vilkår. Det er ledelsen, der endeligt beslutter, hvornår de sociale myndigheder skal kontaktes, og om samarbejdet med eleven kan fortsætte eller må ophøre.

Eleven evalueres individuelt, og der udformes en handlingsplan. Handlingsplanen er udformet som en kontrakt, som underskrives af parterne.

Skolen gør ikke brug af urinprøver eller blodprøver hos læge.

I efterbearbejdningen ser vi det som en vigtig opgave, at skolen skal dæmme op for eventuelle uhensigtsmæssige grupperinger og dårlig diskurs blandt eleverne. Der fokuseres på trivsel og tryghed. Interessehjulet anvendes til at finde elevernes interesser, og disse gødes og understøttes.