BLIV ELEV NU

Undervisningsmiljøundersøgelse på Kastanievej Efterskole 2018


Vi har foretaget en undervisningsmiljøundersøgelse på skolen med udgangspunkt i Undervisningsministeriets
anvisninger.
Der er tale om disse 9 spørgsmål:


1. Er der rent på skolen?
2. Er der ro i timerne?
3. Er temperaturen i klasserne god?
4. Er luften i klasserne god?
5. Er lyset i klasserne godt?
6. Er møblerne i klassen gode?
7. Er der nok toiletter på skolen?
8. Tilfredshed med skolens udseende, udsmykning, billeder osv.
9. Tilfredshed med skolens områder til gruppearbejde.


Ad. sp. 1: 67 % af eleverne er enten meget tilfredse eller nogenlunde tilfredse med rengøringen af skolen.
22 % var enten lidt eller meget utilfredse.
Ad. sp. 2: 91% af eleverne oplevede enten meget eller nogenlunde ro i timerne.
3% oplevede lidt uro i timerne.
Ad. sp. 3: 55% af eleverne finder temperaturen i klasseværelserne enten god eller meget god.
19% finder den enten lidt eller meget dårlig.
Ad. sp. 4: 65% af eleverne finder luften i klasselokalerne meget eller nogenlunde god.
11 finder den lidt eller meget dårlig.
Ad. sp. 5: 73% af eleverne finder lyset i klasselokalerne enten meget eller nogenlunde god.
8% finder det enten lidt eller meget dårlig.
Ad. sp. 6: 44% af eleverne finder møblerne i klasselokalerne enten meget eller nogenlunde gode.
30% finder dem enten lidt eller meget dårlige.
Ad. sp. 7: 75% synes, at der er nok eller nogenlunde nok toiletter på skolen.
15% af eleverne synes, at der enten er lidt eller alt for lidt toiletter.
Ad. sp. 8: 77% af eleverne er enten meget eller nogenlunde tilfreds med skolens udseende.
8% er enten lidt eller meget utilfreds med skolen udseende.
Ad. sp. 9: 65% af eleverne er enten meget eller nogenlunde tilfreds med skolens områder til gruppearbejde.
11% er enten lidt eller meget utilfreds med områderne.
De manglende % i hver besvarelse dækker over elever, der svarer ”hverken eller”