BLIV ELEV NU

Kontaktgruppen mødes jævnligt med kontaktgruppelæreren.

Kontaktgruppelæreren vil i løbet af skoleåret tage kontakt til hjemmet i forbindelse med den enkelte elevs trivsel og engagement på skolen. Vi håber også, at forældrene vil ringe til kontaktgruppelæreren, hvis der - set fra hjemmets synspunkt - er problemer eller blot spørgsmål eller forhold, man vil tale om.

Formålet med kontaktgruppemøderne er at sikre, at den enkelte elev får mulighed for at komme til orde i et mindre forum og aktivt deltage og tilkendegive meninger og holdninger til skolens aktiviteter og fællesskab. Kontaktgruppemøderne har desuden til formål at styrke elevernes trivsel, fællesskab og samarbejde. Det er ønsket at skabe aktive, meningsdannende fællesskaber gennem fokus på de værdier og temaer, vi mener er vigtige for et godt efterskoleophold - og teenageliv. Formålet er desuden at skabe et sammenhængende forløb og en mødestruktur, der giver mulighed for sparring og styrkelse af fællesskabet på flere niveauer.

Der er 7-10 elever i en kontaktgruppe. Alle kontaktgrupper har én lærer tilknyttet.

Man spiser morgen-, middags og aftensmad sammen med sin kontaktgruppe.

Kontaktgruppen er på skift i køkkenet og sørger for morgen-, middags- og aftensmad samt aftenkaffe. Derudover arbejder kontaktgruppen sammen, når der skal løses praktiske opgaver ved særlige arrangementer.

Der afholdes et ugentlig kontaktgruppemøde, hvor skolens kontaktgruppelærere mødes med deres kontaktgruppe. På disse møder taler man om den enkelte trivsel, fællesskabet i kontaktgruppen og på skolen som helhed. Derudover planlægges og evalueres praktiske opgaver, som gruppen måtte have i løbet af skoleåret.

I løbet af året vil kontaktgruppen både opleve faglige og kreative oplæg fra kontaktgruppelæreren.

Hver mandag kl. 15.15-16.00 holder hver kontaktgruppe møde med sin kontaktgruppelærer.  

Evaluering af skolens forskellige aktiviteter, arrangementer og undervisningsforløb foregår også i kontaktgrupperegi.