BLIV ELEV NU

... om at sætte værdier på dagsordenen!

Gensidig forståelse og et stærkt samarbejde mellem efterskolen og forældrene er fundamentet for et godt efterskoleår, og det skaber ikke mindst tryghed i elevernes dagligdag.

Men samarbejdet med en ny forældregruppe kommer ikke af sig selv. Det kan ikke tages for givet, og det er ikke gjort med en henvisning til værdigrundlaget på skrift eller at informere om skolens rutiner, regler og rammer på hjemmesiden.

Der skal sættes den nødvendige tid af til at vende og drøfte de problematikker og dilemmaer, der helt naturligt opstår, når eleverne er startet - og i færd med at falde til på efterskolen. Samtidig er det vigtigt, at forældrene også får mulighed for at høre, se og mærke, hvad der sker på skolen, og hvad der rører sig blandt eleverne, nu hvor de første seks uger er gået.

De seneste dage på Kastanievej Efterskole har derfor stået i værdiernes tegn. Vi har traditionen tro afholdt "Holdningsdag" med eleverne, hvor de har arbejdet med formulering af cases over virkelighedsnære temaer - lige fra at have hjemvé, at føle sig uden for fællesskabet, natterend og regelbrud, til fælles pligter og værelsesknaster.
Hvad gør man som elev, når man står med en problematik eller i et dilemma? Og kan de andre elever gøre noget? Kan lærerne?

Sammen diskuterede elevholdet sig frem til 5 fælles værdiord, som de blev enige om skulle være bærende for deres fælles efterskoleår; gensidig respekt, tolerance, medmenneskelighed, tryghed og balance.
Fine, vigtige ord i tråd med skolens værdigrundlag og menneskesyn.

Eleverne fremlagde deres arbejde for forældre og det samlede personale på "Forældre-holdningsdagen", og herefter var det forældrene, der i kontaktgruppe-teams skulle på banen og tale om, hvad der fylder fra et forældreperspektiv. Hvad gør man, når man har en grædende teenager i telefonen en gang om ugen? Er det ok at bede sit barn fri til en koncert på en hverdag? Kan man forvente, at skolen ændrer på værelsesplanen, hvis barnet ikke trives med værelseskammeraten?

Når vi lytter til andres oplevelser, perspektiver og tilgange, udvider det som oftest horisonten. Det kan også hjælpe at erfare, at andre forældre kan stå med samme eller en lignende problematik, og de har måske tacklet det helt anderledes.

Som forstander har det været fantastisk at mærke den store opbakning der er til skolen og vores pædagogiske arbejde. Det er ikke mindst befriende, at vi har kunnet tale om skolens værdier og hvorfor vi gør, som vi gør, frem for at skulle trave regler, rutiner og rammer slavisk igennem med elever og forældre. For tydelige rammer er naturligvis bydende nødvendigt, når 85 unge er samlet på vores efterskole i hjertet af København.

Men en fælles dialog om - og forståelse af og for de værdier, der ligger til grund for rammerne, er så meget mere givtig, og det skaber fundamentet til et godt skole/hjem samarbejde videre gennem skoleåret.

Stor tak til elever og forældre for Holdningsdagene på KE 2017.

Tak fordi du læste med!