BLIV ELEV NU

Kostkultur & køkkenkompetencer

På KE har vi for ganske nylig modtaget Fødevarestyrelsens bronzemærke i økologi, som viser at 30-60% af vore indkøbte føde- og drikkevarer er økologiske. Det er vi naturligvis stolte af, ikke mindst fordi vi allerede nu er tæt på at kunne ansøge om sølvmærket, da vi tit og ofte rammer 60% økologiske varer.

Vi har en holdning til mad og sundhed, og det er vigtigt for os at inspirere eleverne til at tage stilling til både madvarer, råvarekvalitet og temaer som fx dyrevelfærd, tilsætningsstoffer, sprøjtemidler og naturen.

Kostkulturen på KE er dog andet og mere end økologi. De råvarer vi anvender skal være af høj kvalitet, friske og sunde. Der skal være variation i de retter, vi serverer, og de skal være lækre, smagfulde og mættende. Her skal også være plads til, at eleverne kan sætte deres præg på den mad, de er med til at fremstille og spise. Kreative ideer og afvigelser fra opskrifterne og nye vegetarretter er der også rum for, når eleverne har køkkenuger.

Vi lægger vægt på, at mad udover sit ernæringsmæssige indhold også rummer en kulturel og social betydning. Vi spiser derfor sammen i kontaktgrupperne og prioriterer bordservering til dagens varme måltid. På den måde er der plads til det hyggelige samvær omkring bordet og samtidig anerkendelse af den tid og det arbejde, der er lagt i at fremstille måltidet.

I køkkenugerne kommer kontaktgrupperne i tæt samarbejde med hinanden og køkkenpersonalet i bredde og i dybde med alle facetter af køkkenarbejdet. Fra praktisk betjening af udstyr, at bage brød, hakke løg og tage en opvask til mere teoretisk viden om madlavning, hygiejne og behandling af råvarer efter opskrift. Køkkenarbejdet på KE består ud over de ca 3 køkkenuger, som eleverne er en del af på fuldtid, også af løbende små-tjanser som aften-buffet eller aften-te. En vigtig del af det forpligtende fællesskab for at hele maskineriet kan køre på skinner.

I køkkenet er der en anden stemning og omgangsform, der kan være travlt, og det kan være fysisk krævende. Det forpligter at have del i ansvaret for, at der kommer mad på bordet til tiden. Køkkenet kan være et frirum for nogle, mens det for andre er meget overvældende at være en del af. Det kan ind imellem være svært, dels som elev at være væk fra det, der samtidig foregår i fagene, dels som personale, fordi køkkenholdene kører på tværs af alt, hvad der ellers foregår på skolen. Køkkentjansen kan i skyndingen blive reduceret til at eleverne blot “hjælper til”, og det er her vi kan blive udfordret og skal holde vort fokus.

Køkkenkompetencer er kompetencer for livet og en vigtig del af dannelsen og det at kunne stå på egne ben. At kunne begå sig i et køkken er ligeså vigtigt som at kunne mestre skolefagene. På KE er køkkenet ikke et valg- eller linjefag, men en obligatorisk del af efterskolen for alle elever, og derfor skal køkkentjansen prioriteres på lige fod med den øvrige undervisning.

Vi har for nylig tilmeldt os projektet “Efterskolernes Køkkentjans”, som skal bidrage til den fortsatte udvikling af vores køkkenpraksis. Projektet er støttet af Nordeafonden og er et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og Madkulturen. Projektet handler overordnet om det gode liv, at de unge lærer at tage vare på sig selv og andre. Køkkentjansen rummer mange muligheder for læring og dannelse, det skal vi udnytte.

Vi ser frem til at sætte fokus på køkkenets potentiale som pædagogisk mad-læringsrum og glæder os over, at vi er blandt de første skoler, der har fået bevilget projektet!

Tak fordi du læste med!